Studio Fit & Joy hanteert onderstaande voorwaarden:  

 

Iedere klant van Studio Fit & Joy te Ingen onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en geeft dmv van een handtekening aan hiervan kennis te hebben genomen. 

 

Studio Fit & Joy, is gevestigd te Ingen, Dr A.R. Holplein10, 4031 MB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring op de website van Studio Fit & Joy. Contactgegevens: Studio Fit & Joy, Dr A.R. Holplein 10, 4031 MB, Ingen, Jeske van Herk is de functionaris gegevensbescherming van Studio Fit & Joy, te Ingen zij is te bereiken via info@studiofitenjoy.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Studio Fit & Joy, te Ingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u via de website om informatie heeft gevraagd en deze zelf aan ons verstrekt.Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, lengte, geboortedatum, overzicht van uw klachten (z.o.z)  door u vermeld en bankrekeningnummer. 

Minimale leeftijd voor deelname is18 jaar. 

 

Het is strengste verboden te roken in de studio, in de sportruimtes is het dragen van schone sportkleding verplicht evenals het gebruik van een handdoek in de toestellen. Voor de heren is het verboden om shirts zonder mouwen te dragen in de studio

 

Uw klantenkaart (strippenkaart) is persoonsgebonden en vervalt na 12 maanden. De strippenkaart kan door de klant “bevroren” worden tegen een eenmalig tarief van het thans voor de klant geldende lesgeld. Dit kan voor maximaal 12 kalendermaanden. Om bevriezing te realiseren stuurt de klant een email aan info@studiofitenjoy.nl. 

 

Afzeggen van een afspraak bij Studio Fit & Joy tegen laag tarief per les kan * tot 32 uur voor de volgende afspraak of tegen hoog tarief per les ** flexibel (onbeperkt)

 

Vanzelfsprekend bezorgen klanten elkaar op geen enkele manier overlast.

 

De klant verklaart zich gezond te voelen en de oefeningen liggend uit te kunnen voeren. Studio Fit & Joy geeft geen medisch advies, klanten zijn te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een arts voor hetzij na een bezoek bij Studio Fit & Joy. Klanten gebruiken de faciliteiten van Studio Fit & Joy, te Ingen op eigen risico en Studio Fit & Joy erkend geen aansprakelijkheid voor schade en of letsel ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en wijst alle eventuele schade door  blessures / klachten van de hand. 

  

Betalingsplicht van de klanten: klanten betalen voor strippenkaart / lesgeld dat is overeengekomen omgaande na aanvang van de 1e les. Het niet gebruik maken van de gereserveerde bezoektijd ontslaat de klant, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, niet van haar betalingsverplichting. .

 

Studio Fit & Joy, te Ingen is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van haar klanten. 

 

Het management mag zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. 

 

Studio Fit & Joy, te Ingen houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, evenals het wijzigen van openingstijden, lesindeling en tarieven. 

 

Klanten parkeren niet op de oprit voor de ingang, maar aan de zijkant in de parkeervakken naast de kerk, Studio Fit & Joy, te Ingen kan derhalve geen enkele garantie geven omtrent de beschikbaarheid van vrije parkeerruimte. Klanten van Studio Fit & Joy, te Ingen kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding, hoegenaamd dan ook welke is ontstaan op de parkeerplaats, klanten parkeren op eigen risico.